DISC als Vliegwiel

Is een vliegwiel eenmaal op gang gekomen, dan loopt alles soepel en gelijkmatig en is nog maar moeilijk een halt toe te roepen.

DISC is zo’n vliegwiel.

Door DISC verbetert de communicatie: de verandering, de groei is ingezet.
De samenwerking is niet tegen te houden.

Wat is DISC?


Wat is DISC?Wat meet DISC?Overzicht van de DISC StijlenToepassing van DISC

Betrouwbaar meten van menselijk gedrag

Persoonlijkheidsanalyse
De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Professor Dr. Wiliam Marston

Dr. William Marston

Dr. William Marston
DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. De Persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

Validatie & betrouwbaarheid
Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).
© 2018, DISC FACTOR B.V.– www.discfactor.nl

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S Hoe u omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving.
C Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Gedrag in drie grafieken
De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:
 • Hoe iemand zichzelf ziet.
 • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
 • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden. Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken is gemakkelijk te leren en geeft het instrument de absolute meerwaarde.

Overzicht DISC stijlen

DISC onderscheidt vier persoonlijkheidsstijlen. De meeste mensen maken gebruik van twee stijlen. In uw omgeving kunt u de diverse stijlen makkelijk herkennen.

De stijlen in het kort

De D staat voor Daadkracht, Direct, Dynamisch.
Kent u iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil? Dit is de D stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil. Deze stijl:

 • stelt zich onafhankelijk op.
 • is heel besluitvaardig en voortvarend.
 • is gericht op resultaten en uitdagingen.
 • gaat confrontaties niet uit de weg.

De I staat voor Interactief, Interesse in mensen en Invloedrijk.
Heeft u collega’s die gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen? Dit is de I stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praatgraag. Deze stijl:

 • praat heel graag.
 • is enthousiast en optimistisch.
 • kent veel mensen en maakt makkelijk contact.
 • staat graag in het middelpunt van de belangstelling.

De S staat voor Stabiel, Samen en Sociaal.
Heeft u collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch. Deze stijl:

 • zorgt graag dat iedereen het naar zijn zin heeft.
 • maakt graag zaken af.
 • brengt harmonie en stabiliteit in het team.
 • werkt graag in teamverband.

De C staat voor Consciëntieus, Conformerend en Correct.
Kent u mensen die ervan genieten om feiten en details te verzamelen en die grondig zijn in alle activiteiten? Dit is de C stijl. Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch. Deze stijl:

 • is grondig en nauwgezet met details.
 • houdt zich graag aan de regels.
 • volgt de procedures of schrijft ze zelf.
 • is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker.

Waarvoor DISC inzetten?

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Organisatieontwikkeling

 • Bij verandermanagement en kwaliteitsverbetering
 • In de ontwikkeling van management, bij counseling en in training
 • Bij het verbeteren van dienstverlening aan klanten

Teamontwikkeling

 • Voor het bouwen van productieve teams
 • Bij het ontwikkelen van een krachtig salesteam
 • Om de angel uit frustraties en conflicten te halen
 • Ter verbeteren van de communicatie
 • Bij conflictmanagement en mediation
 • In teamontwikkeling en teambuilding
 • Ter verbreding van inzicht in persoonlijkheidsverschillen

Individuele coaching / Zelfonderzoek

 • Bij het opdoen van zelfkennis
 • Voor verdieping van inzicht in sterke en zwakke kanten
 • Ter verbetering van communicatie

Werving en Selectie

 • Bij recruitment en in sollicitaties
 • Bij jobcoaching en loopbaanbegeleiding

Een tandje dieper: PeopleKeys 3D Analyse

Wel eens spijt gehad van iemand die het team kwam ‘versterken’?
Ooit geschrokken van een goede kracht die ontslag nam?

De  PeopleKeys 3D Analyse geeft snel en makkelijk betrouwbare informatie over capaciteiten, talenten en motivatie van mensen.

De PeopleKeys 3D Analyse bestaat al 35 jaar en meet drie belangrijke aspecten: Communicatie- en gedragsstijl, Teamrol Denkstijl en Professionele Drijfveren.

DISCDenkstijlenDrijfveren

Met DISC komt u te weten welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert. Hiermee bent u in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.
© 2018, DISC FACTOR B.V.– www.discfactor.nl

Met de Teamrol Denkstijlen weet u hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke teamrol hij oppakt. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

Met Professionele Drijfveren weet u hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Professionele drijfveren richten zich op Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid en Persoonlijke Vrijheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

Reacties zijn gesloten.