Doelgericht Samenwerken

Doelgericht Samenwerken of zelfs 

High Performance?

Je zit met je team in een veranderingsproces, waarin functie-inhoud wijzigen en taken veranderen.
Er komt een reorganisatie aan, waardoor teams worden gesplitst of juist worden samen gevoegd. Het doelgericht samenwerken is even uit het zicht verdwenen.

Hoe ga je de afdeling, met de (aangepaste) afdelingsdoelen, handen en voeten geven. Of: hoe breng ik mijn team een stap verder in haar ontwikkeling.
Op welke wijze neem je de medewerkers in de veranderingen mee.
Hoe laat je de medewerker verantwoordelijkheid nemen voor de taak in relatie tot de afdelingsdoelen?
Kortom je hebt de behoefte voor een verdere ontwikkeling naar Doelgericht Samenwerken.

Werkwijze

Intake
De situatie waarin het team, de afdeling of het project is uniek. In een kennismakings-/ intakegesprek wordt in gezamenlijk overleg een op de behoefte geënt programma samengesteld.
Afhankelijk van de hulpvraag kiezen we de insteek die het beste past aan de hand van verschillende methoden die we hanteren.
Tijdens de intake wordt de behoefte voor de verdere ontwikkeling naar Doelgericht Samenwerken onderzocht:

 • hoe ziet het integrale proces eruit?
 • in hoeverre is het team eigenaar van het teamresultaat en bezit het daartoe de nodige competenties?
 • in hoeverre hebben de medewerkers binnen het team de verantwoordelijkheid genomen voor de eigen bijdrage aan het geheel
 • in hoeverre nemen de teamleden zelf verantwoordelijkheid voor de interactie, de sfeer, de werkprocessen en de te bereiken resultaten

Programma
Elke medewerker leert zelf antwoordt te vinden op de vraag: “Wat heb ik nodig om mijn taken goed uit te kunnen voeren?

 • wat heb ik nodig om mijn taken goed uit te voeren?
  of wel: de taakinhoud (kennis, kunde, ervaring);
 • hoe ga ik mijn taken doen?
  of wel: de processen (afspraken en procedures);
 • hoe spreek ik mijn collega’s aan?
  of wel: de onderlinge relaties (interactie, communicatie).

Alle activiteiten zijn gericht op de te realiseren (afdelings-/project)doelen. 

Investering

In gezamenlijk overleg stellen we een op jullie geënt programma samen.
Deze training wordt in company verzorgd.


Wens je meer informatie? Bel 06 – 190 35 38 6 of e-mail naar info@wheall.nl
Of vul het contactformulier in: Contactformulier

 

Reacties zijn gesloten.