PeopleKeys 3D Analyse

De  PeopleKeys 3D Analyse: over jouw capaciteiten, talenten en motivatie

Organisaties bestaan uit mensen. Mensen met capaciteiten, talenten, wensen, ideeën, gevoelens en intenties. De zachte kant van de organisatie bepaalt welke bedrijfscultuur er heerst op de werkvloer en hoe de strategische plannen en beleidslijnen worden uitgevoerd.

Schermafbeelding 2016-04-20 om 11.48.38

  • Hoe ziet die zachte kant eruit? Is dat inzichtelijk te maken?
  • Kunnen we teams samenstellen die geknipt zijn voor een bepaalde job?
  • Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek waar ze floreren?
  • En kunnen we van te voren inschatten hoe mensen gaan reageren op een verandering in het team of van een teamleider?

Wat nu als u van elke werknemer zou weten welke gedragstaal hij spreekt, op welke manier hij maximaal presteert en welke norm hij daarbij hanteert? En hoe u daarmee tevreden werknemers krijgt, meer werk gedaan ziet worden en een stijgende lijn in de omzet ziet?


De  PeopleKeys 3D Analyse geeft snel en makkelijk betrouwbare informatie over capaciteiten, talenten en motivatie van mensen.

De PeopleKeys 3D Analyse bestaat al 35 jaar en meet drie belangrijke aspecten: Communicatie- en gedragsstijl, Teamrol Denkstijl en Professionele Drijfveren.

DISCDenkstijlenDrijfveren

Met DISC komt u te weten welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert. Hiermee bent u in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

Met de Teamrol Denkstijlen weet u hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke teamrol hij oppakt. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

Met Professionele Drijfveren weet u hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Professionele drijfveren richten zich op Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid en Persoonlijke Vrijheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

Reacties zijn gesloten.